Svenska Musikerförbundet

Musikerförbundet är en facklig organisation och en intresseorganisation för musiker och artister. Musikerförbundet grundades 1907 och ingår i LO. Förbundet driver frågor som berör viktiga grundläggande förutsättningar för musiker i Sverige men man bedriver även mycket annat fackligt och kulturpolitiskt arbete.

 

Fackavgift
Medlemstyp Kostnad
Hel- eller deltid 340 kr/mån
Dubbelansluten 210 kr/mån
Yrkesverksam
under 25 år
210 kr/mån
Yrkesverksam
pensionär
210 kr/mån
Egenföretagare
även enskild firma
165 kr/mån
(+198 kr exl moms)
Pensionär 75 kr/mån
Ung under 25 år (ännu ej yrkesverksam) Gratis

Kontakt


Adress: Box 49144, 100 29 Stockholm
Tele: 08-587 060 00
Epost: info@musikerforbundet.se
Hemsida :
Kundbetyg
0 0