Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett kommunalt stöd till hushåll med ekonomiska bekymmer. Det är socialtjänsten i respektive kommun som beviljar försörjningsstöd eller bistånd till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Försörjningsstödet

Denna del av det ekonomiskt biståndet avser att täcka hushållets mest basala utgifter till exempel ingår kostnader för mat, kläder och hygien. Utöver detta kan även försörjningsstödet täcka skäliga kostnader utanför riksnormen: boende, el, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fack och arbetslöshetskassa.

Fritidspeng

Familjer som lever på försörjningsstöd med barn under 16 år har möjligt att söka en särskild fritidspeng om maximalt 3000 kr/år. Detta bidrag är tänkt att användas till barns fritidsaktiviteter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.