Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet med breda ansvarsområden inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

En stor del av Socialstyrelsen verksamhet handlar om på ett övergripande vis utreda och utveckla vården och omsorgen i Sverige. Myndigheten är även överordnad en rad råd och nämnder som  rättsliga rådet, etiska rådet samt Rådet för styrning med kunskap.

Socialstyrelsen utvärderar även praxis kring socialtjänstens arbete som omfattar exempelvis Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) dock handlägger man inte ärenden, detta arbete sköter istället de lokala socialkontoren i respektive kommun.

Det är Riksdagen och regeringen som bestämmer inriktningen på Socialstyrelsens arbete. Uppdragen förmedlas till Socialstyrelsen genom årliga regleringsbrev samt en mängd olikartade regeringsuppdrag.

Hemsida: www.socialstyrelsen.se
Epost:Socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
Tele:075-247 30 00

Adress: Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.