Långtidsarbetslösa och nyanlända kan få studiestartstöd

Även om arbetslösheten sjunker just nu i Sverige, är den långsiktiga trenden att gruppen långtidsarbetslösa växer. Igår presenterade regeringen ett nytt förslag där man vill stimulera studier bland långtidsarbetslösa och nyanlända.

Den nya reformen kallad studiestartstöd skall locka människor som står långt från arbetsmarknaden till skolbänkarna. Förslaget riktar in sig på 15.000 arbetslösa som kan få ett tredubblat studiebidrag (ca 9000 kr/mån) under det första året.För att kunna söka specialstödet skall man ha varit arbetslös i minst 6 månader, sakna grundskole- eller gymnasieutbildning samt vara mellan 25 och 56 år.

Krav på sökande:

  • Är mellan 25 och 56 år
  • Arbetslös i minst 6 månader
  • Saknar grundskole- eller gymnasieutbildning

En åtgärd för att få nyanlända i arbete

Att gruppen långtidsarbetslösa ökar snabbt beror i hög grad på att befolkningen ökar i Sverige. Regeringen har sedan tidigare konstaterat att det tar allt för lång tid innan nyanlända kommer i arbete och med studiestartsödet hoppas man kunna göra fler människor “arbetsredo”.

Ännu så länge är förslaget endast på remissnivå, först senare i år kommer vi veta om det blir ett skarpt förslag eller inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.