Folkhögskollärarna

Folkhögskollärarna tidigare kallat Svenska Folkhögkolans Lärarförbund är ett nischat fack för lärare och skolledare verksamma inom den svenska folkhögskolan. Lokalavdelningarna på gräsrotsnivå utgör grunden i organisationen och därifrån väljs de representanter som senare kommer att representera folkhögskolelärare vid förhandlingar med arbetsgivarsidan.

Numera är alla medlemmar i Folkhögskollärarna även med i Lärarförbundet.

Kontakt


Adress: SFHL,Box 12 229, 102 26 Stockholm
Tele: 08-737 67 00
Epost: sfhl@lararforbundet.se
Hemsida : www.sfhl.se
Kundbetyg
0 0