Polisförbundet

Polisförbundet är det ledande fackförbundet för Poliser i Sverige. Facket har omkring 23000 medlemmar med Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda vid Polisförbundet. Organisationen är en del av TCO, en sammanslutning för landets fackliga tjänstemannaorganisationer.

 

Fackavgift
Inkomst Kostnad
Yrkesverksam medlem 375 kr/mån
Aspirant 220 kr/mån
Student 300 kr
Hela studietiden
Föräldrarledig Reducerad avgift 3 månader.
Sjukskriven i 365 dagar Reducerad avgift.
Pensionär 200 kr/år
Passiv 200 kr/år

Kontakt


Adress:
Tele: 08-676 97 00
Epost: polisforbundet@polisforbundet.se
Hemsida : www.polisforbundet.se
Kundbetyg
0 0