Hotell- och Restaurangfacket

Hotell och restaurang facket, förkortat HRF, organiserar yrkesverksamma på hotell, restaurang, barservering, café, kasino, bingo, nöjesföretag, personalmatsal, serveringskonditori och på Folkets Hus och parker. Genom att samla så många arbetstagare som möjligt inom området hotell och restaurang får facket kraft att stå upp mot arbetsgivarsidan på ett bra vis. Ditt medlemskap är på så vis en förutsättning för att Hotell och restaurang facket även i fortsättningen skall kunna påverka arbetsvillkor, arbetsmiljö och löner på ett bra vis.

 

Fackavgift
Lön/Typ Kostnad
0 – 8 699 kr 199 kr/mån
8 700 – 12 699 kr 270 kr/mån
12 700 – 22 699 kr 365 kr/mån
22 700 – kr 390 kr/mån
Pensionär 199 kr/mån

Kontakt


Adress:
Tele: 0771-57 58 59
Epost: medlem@hrf.net
Hemsida : www.hrf.net
Kundbetyg
0 0