Fysioterapeuterna

Det finns uppskattningsvis omkring 10 000 – 12 000 verksamma fysioterapeuter i Sverige idag. Fysioterapeuterna är en intresseorganisation och ett fack för yrkesverksamma och utbildade kroppsterapeuter. För att bli medlem måste du vara legitimerad fysioterapeuter och sjukgymnaster via Socialstyrelsen.

 

Fackavgift
Medlemstyp Kostnad
Ordinarie 290 kr/mån
Föräldralediga 150 kr/mån
Student 200 kr
för hela studietiden
Pensionärer 25 kr/mån

Kontakt


Adress: Box 3196, 103 63 Stockholm
Tele: 08-567 06 100
Epost: medlemsregistret@fysioterapeuterna.se
Hemsida : www.fysioterapeuterna.se
Kundbetyg
0 0