NAV statlig ersättning för arbetslösa i Norge

Norge har inte samma system med fristående a-kassor som Sverige, istället ingår arbetslöshetskassan i socialförsäkringssystemet. Medlemskapet är automatiskt i och med att du betalar de norska trygghetsavgifterna, som arbetsgivaren betalar för dig.

I regel har man rätt till att tillgodo räkna sig ersättningstid från arbete i utland, när man återvänder från utlandet till Sverige. Men detta förutsätter att du omfattats av en arbetslöshetsförsäkring i det land du arbetade sist. Dock kan villkoren och reglerna varierar mellan olika länder och då framförallt kvalifikationstiden.

Samtliga EU-länder och även Norge har statliga arbetslöshetsförsäkringar. Du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det land du befinner dig i. För att få del av arbetslöshetsersättningen måste du anmäla dig till NAV som är namnet på den norska arbetsförmedlingen.

Minimikrav för a-kassa i Norge från NAV
  • Du arbetar mindre än 50 procent.
  • Skall ha varit inskriven minst 4 veckor som arbetslös
  • Du är registrerade som arbetssökande hos NAV och skickar meldekort var 14 dag.
  • Du har arbetat heltid i Norge under 8 heltidsveckor inom loppet av en 12-veckorsperiod.
  • Du uppfyller kravet för utbetald lön som baseras på folketrygdens grundbelopp.

Återvändare

Återvänder du till Sverige från Norge inom 5 år, omfattas du av den så kallade femårsregeln. För att få erhålla inkomstbaserad ersättning måste du då anmäla dig till en a-kassa inom 8 veckor från de att du flyttat hem igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.