Solid AB

Solid AB erbjuder privata försäkringar inom livets olika områden. För att kunna teckna Solid inkomstförsäkring måste du ha en minimilön på 19 500 kr/mån och tillsvidareanställd samt vara mellan 18-61 år. Det finns inget krav på särskild yrkestillhörighet utan vem som helst som uppfyller inkomstkravet kan sluta avtal, dock måste du vara ansluten till en a-kassa.

Om du redan är medlem i ett fack och har rätt till inkomstförsäkring genom förbundet kan utöka din ersättningstid med Solids inkomstförsäkring Komplement Plus. Det ger möjlighet att utöka ersättningsperioden upp till 300 dagar. Kostnaden per månad för Plus kostar 30-500 kr/mån.

Kontakt


Adress: Solid Försäkringar Ekslingan 8 254 67 Helsingborg
Tele: 013-131313
Epost: kunder@solidab.se
Hemsida : www.solidab.se
Kundbetyg
0 0