Kommunal

Kommunal är Sveriges nästa största fackförbund med runt en halv miljon fackliga medlemmar. Organisationen rymmer människor med flera hundra olika yrken anställda inom kommuner, landsting och privat sektor.

Fokus för Kommunal är följande områden: funktionshinder, förskola och skola, grön sektor, hushållsnära tjänster, hälso- och sjukvård, kök och restaurang, räddningstjänst, teknik, fastighet och underhåll, teknik, park och anläggning, trafik, trossamfund, äldreomsorg.

 

Fackavgift
Lön Kostnad
0 – 10 000 kr/mån 105 kr/mån
10 001 – 18 879 kr/mån 252 kr/mån
18 880 – 21 682 kr/mån 299 kr/mån
21 683 – 25 421 kr/mån 380 kr/mån
25 422 – 34 766 kr/mån 440 kr/mån
34 767 och mer kr/mån 599 kr/mån

 

Medlemsavgift inklusive Akassa
Lön Kostnad
0 – 10 000 kr/mån 210 kr/mån
10 001 – 18 879 kr/mån 357 kr/mån
18 880 – 21 682 kr/mån 404 kr/mån
21 683 – 25 421 kr/mån 485 kr/mån
25 422 – 34 766 kr/mån 545 kr/mån
34 767 och mer kr/mån 704 kr/mån

Kontakt


Adress:
Tele: 010-442 70 00
Epost: Se hemsida
Hemsida : www.kommunal.se
Kundbetyg
0 0