Byggnadsarbetareförbundet

Byggnads är facket för byggnadsarbetare och yrkesverksamma inom områden kopplade till bygg- och anläggningssektorn. Byggnadsarbetarförbundet har historik som daterar hela vägen till Svenska Träarbetareförbundets bildade 1889. Sedan dess har mycket hänt och byggnadsindustrin har genomgått enorma förändringar, samtidigt är tanken i mångt och mycket densamma med fackets arbete. Byggnads skall fungera som en garant för arbetstagaren gentemot arbetsgivaren.

Kontakt


Adress: Hagagatan 2 106 32 Stockholm
Tele: 010-601 10 01
Epost: forbundet@byggnads.se
Hemsida : www.byggnads.se
Kundbetyg
0 0